Saneczkarstwo

Możliwość komentowania Saneczkarstwo została wyłączona 3

Saneczkarstwo to sport zaliczany do tak zwanych sportów zimowych. Zawody te mogą być organizowane zarówno na torach sztucznych jak i naturalnych. Jest to sport uprawiany zarówno przez mężczyzn jak i kobiety. O tym kto wygra decyduje łączny czas wykonanych ślizgów. Saneczkarstwo jest dyscypliną olimpijską od 1964 roku. Nie jest to dyscyplina jakoś strasznie popularna, ale ma ona dosyć bogatą historię. W Polsce za centrum saneczkarstwa uznaje się Krynicę-Zdrój. Został tam utworzony tor saneczkowy na stokach Góry Parkowej. Do użytku został on oddany w 1929 roku, następnie był kilkakrotnie przebudowywany. Niestety w połowie lat osiemdziesiątych tor ten popadł w ruinę. Trochę lat trzeba było czekać, by znowu do łask w Polsce powróciło saneczkarstwo. A mianowicie dopiero w zeszłym roku rozpoczęto budowę nowoczesnego i jednocześnie sztucznie mrożonego toru saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego. Pomimo takich a nie innych trudności polscy zawodnicy odnosili jakieś sukcesy w tej dyscyplinie sportu.

admin

View all contributions by admin

Similar articles